Kuvassa aidot mittasuhteet. Äktä måttsförhållander i bilden.

Videomallinnus tuulivoimaloista Inkoon saaristossa. Video modellering av vindmöllor i Ingå skärgård.


Inkoo-Raaseporin merialueelle on suunnitteilla rakentaa 60 n. 150m korkeaa tuulivoimalaa.

Tiedätkö, mitä tuulivoiman rakentaminen merkitsee…

 • Natura- ja lintujen suojelusaarille?
 • Uhanalaisille linnuille kuten merikotkalle?
 • Veneväylille kuten Olympiaväylälle?
 • Kalastukselle?
 • Vedenalaiselle elämälle?
 • Koko maisemalle ja luontoarvoille?
 • Ihmisen terveydelle?

Missään polaarisella merialueilla ei ole näin suurta tuulivoimalaa. Hankealuetta ei ole tutkittu riittävästi. Saaristomme ei ole oikea paikka hankkia kokemuksia.

– – –

Det planeras att bygga 60 ca. 150m höga vindkraftverk till Ingå-Raseborgs kustområdet.

Vet du vad byggande av 60 vindmöllor innebär för…

 • Natura- och fågelskyddsöarna?
 • Hotade fågelarter såsom havsörnen?
 • Farlederna såsom Olympia-farleden?
 • Fisket?
 • Livet under vattenytan?
 • Hela landskapet och naturvärdena?
 • Människornas hälsa?

På inga havsåmroden i polarregionerna finns ett så stort vindkraftverk det projekterade området har inte undersökts tillräckligt. Vår skärgård är inte det rätta stället för att skaffa sig erfarenheter.

Kommentointi on suljettu.